Werkproces Bewindvoering

1. De aanvraag en het intakegesprek

Ben jij of ken jij iemand die het overzicht over zijn/haar financiën enigszins of volledig kwijt is? Een aanvraag voor een vrijblijvend gesprek kun je doen via e-mail, telefonisch of via het contactformulier op de website.

Naar aanleiding van je aanvraag nemen wij binnen 2 werkdagen contact met je op om jou en/of de persoon voor wie je de aanvraag hebt gedaan, uit te nodigen voor een oriënterend gesprek. Afhankelijk van de urgentie, zoals vermeld in de aanvraag, plannen we binnen 5-10 werkdagen een gesprek in op ons kantoor.
In dit gesprek maken we kennis met elkaar en kijken we hoe we je verder kunnen helpen en óf je wel geholpen wilt worden. Bewindvoering is namelijk iets wat we samen moeten doen!

Als wij beiden een goed gevoel hebben bij het kennismakingsgesprek én onderbewindstelling de enige oplossing blijkt te zijn, plannen we zo snel mogelijk een intakegesprek in.
Tijdens dit gesprek vullen we de noodzakelijke papieren voor de rechtbank in zoals het Verzoek tot onderbewindstelling, de Akkoordverklaring (familie) en de Bereidverklaring (bewindvoerder). Daarnaast maken we samen een Plan van aanpak aan de hand van een inventarisatie van je inkomsten en uitgaven en, indien van toepassing, een overzicht van al je schulden.

2. De indiening bij de rechtbank

Zodra alle informatie compleet is, sturen wij de stukken naar de rechtbank. Afhankelijk van de rechtbank, ontvangen wij beiden binnen 6-8 weken een uitnodiging voor een zitting. Het is de bedoeling dat wij hier samen met jou (en eventueel je familie) verschijnen.

3. De rechtszitting

Tijdens de rechtszitting onderzoekt de rechter waarom je een verzoek tot onderbewindstelling hebt ingediend en of je ook begrijpt wat de gevolgen van het verzoek zijn als de rechter hiermee akkoord gaat. Als de rechter akkoord gaat met het verzoek tot onderbewindstelling, doet hij aan het einde van de zitting uitspraak en volgt er binnen een aantal weken de officiële beschikking en kunnen wij voor je aan de slag.

4. De start van het bewind

Na ontvangst van de beschikking van de rechtbank gaan wij direct voor jou aan het werk en nemen zo snel mogelijk het beheer van je financiën van je over. Als eerste openen we 2 rekeningen voor jou:

 • Er wordt een beheerrekening geopend:
  Op deze rekening komen al je inkomsten binnen en worden alle uitgaven gedaan, zoals je wekelijkse leefgeld, de vaste lasten (zoals de huur, de energiekosten en verzekeringen), maar ook bijvoorbeeld de aflossing(en) op bestaande schulden als dat mogelijk is. Ondanks dat deze rekening op jouw naam staat, kun jij helemaal niets met deze rekening. In sommige gevallen wordt je eigen oude rekening de nieuwe beheerrekening.
 • Er wordt een leefgeldrekening geopend:
  Op deze rekening wordt elke week, vast op donderdag, je leefgeld gestort. Over deze rekening heb je gewoon de beschikking via je bankpas, app en/of internetbankieren.

Van het systeem OnView, wat wij gebruiken om jouw financiën te beheren en stabiel te krijgen, krijg je wel een eigen inlog, zodat je altijd kunt zien wat wij met je beheerrekening doen.

Vaste onderdelen van onze werkzaamheden, zodra het bewind is uitgesproken en de beheer- en leefgeldrekening zijn geopend, zijn:

 • Wij schrijven alle (mogelijke) schuldeisers (zoals de Belastingdienst, de woningbouwvereniging, de telefoon- en energiebedrijven) aan met de mededeling dat je onder bewind bent gesteld en dat wij graag een opgave willen hebben van het openstaande saldo aan schulden.
 • We laten ze meteen het postadres naar Postbus 335 in Deventer veranderen, zodat je op korte termijn weer met een gerust hart naar je post kunt kijken.
 • Wij schrijven je werkgever of uitkeringsinstantie aan en delen hen mee dat, vanwege het bewind, zij de inkomsten voortaan op de beheerrekening moeten storten.
 • We laten hun ook meteen het postadres veranderen in Postbus 335 in Deventer.
 • Wanneer je een koopwoning en/of eigen bedrijf hebt, dan melden wij bij het Kadaster en/of de Kamer van Koophandel dat je onder bewind gesteld bent en dat wij je bewindvoerder zijn.
 • Wij checken of al je noodzakelijke verzekeringen op orde zijn. Indien nodig sluiten wij alsnog een aansprakelijkheids- en/of zorgverzekering voor je af en soms zelfs een uitvaartverzekering.
 • Wij checken of je de juiste bedragen aan de van toepassing zijnde toeslagen (Huur- en Zorgtoeslag, Kindgebonden budget en Kinderopvangtoeslag) ontvangt; of eventuele (loon)beslagen wel tot een juist bedrag zijn opgelegd; of er kwijtschelding mogelijk is voor bijvoorbeeld de gemeentelijke belastingen en of er, op basis van je inkomen, bijzondere bijstand voor de bewindvoerderskosten of andere financiële tegemoetkomingen van de gemeente waarin je woont, mogelijk is.

5. Boedelbeschrijving

Binnen drie maanden nadat je onder bewind bent gesteld, moeten wij bij de rechtbank een boedelbeschrijving aanleveren. Dit is een overzicht van al je bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven. Al deze gegevens hebben wij sinds de start van het bewind al van je verzameld. Voordat wij de boedelbeschrijving bij de rechtbank aanleveren, bespreken we hem uiteraard met jou, want het gaat per slot van rekening over jouw financiën.

6. Bereikbaarheid

Wij zijn op verschillende manieren bereikbaar voor je:

Telefonisch
Vier dagen in de week zijn wij telefonisch bereikbaar op nummer 06-58 793 320:
Maandag, dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur
Woensdag tussen 14.00 en 16.00 uur

Buiten deze tijden kun je altijd een bericht achterlaten op de voicemail.

Per e-mail
Als wij telefonisch niet bereikbaar zijn of je belt niet zo graag, kun je een e-mail sturen naar: info@financieelontzorgen.nl
Als je je bericht tijdens kantoortijden (09.00 – 17.00 uur) hebt gestuurd, zullen we hem altijd dezelfde dag nog lezen. Afhankelijk van onze beoordeling hoeveel spoed het bericht heeft, krijg je uiterlijk aan het eind van de volgende werkdag een reactie terug.

Per post
Post voor ons kun je sturen naar:

Financieel ontzorgen
Postbus 335
7400 AH Deventer

Zorg altijd dat je een kopie stuurt en de post voldoende frankeert! Een goedkoper alternatief is wellicht het poststuk in te scannen en naar ons te mailen of een foto naar het eerdergenoemde telefoonnummer te appen.

Wij halen op maandag, woensdag en vrijdag onze post op bij de postbus. In het algemeen kun je, indien nodig, binnen 2-5 werkdagen een reactie terug verwachten.

7. Afwezigheid bewindvoerder

Het kan natuurlijk gebeuren dat je vaste bewindvoerder een keer niet aanwezig is. In dat geval neemt altijd een ervaren bewindvoerder van een ander kantoor de zaken over; voor korte óf langere termijn. De administratie blijft echter in onze handen en onder ons toezicht tenzij je dat zelf niet wilt.

8. Verantwoording aan de rechtbank

Elk jaar moeten wij verantwoording afleggen aan de rechtbank over hoe wij het voorafgaande jaar zijn omgegaan met jouw financiën. Deze “Rekening en verantwoording” is een overzicht dat bijna gelijk is aan de “Boedelbeschrijving”, zoals we dat hebben opgemaakt aan het begin van je onderbewindstelling. Alleen nu gaat het over de inkomsten die daadwerkelijk in het afgelopen jaar zijn binnen gekomen op je beheerrekening en de uitgaven die wij daadwerkelijk van je beheerrekening hebben gedaan. Voordat we de “Rekening en verantwoording” naar de rechtbank sturen, gaan we deze eerst met jou bespreken. Dit is meteen ons jaarlijkse evaluatiemoment. In dit evaluatiegesprek kun je aangeven of je tevreden bent over onze manier van werken en wat er eventueel verbeterd zou kunnen worden. Daarnaast komen eventuele veranderingen in je persoonlijke leven aan de orde, die wellicht reden zijn om je budgetplan aan te passen.

Uiteraard kun je ons ook tussendoor vragen om een gesprek als je daar behoefte aan hebt omdat er een verandering in je financiële of persoonlijke omstandigheden ontstaat. Vanuit onze kant maken we in ieder geval één keer per jaar een afspraak om de “Rekening en verantwoording” te bespreken.

9. Einde van het beschermingsbewind

Het beschermingsbewind eindigt bij overlijden, als de kantonrechter het beschermingsbewind opheft of als de kantonrechter een andere bewindvoerder benoemt.